Anläggningar

Tennishallen

Vi har 4 tennisbanor där även bana 1 går att spela badminton, pickleball och pingis. Här möts ni av en stor entré med fik, soffor och tv.

Vi har en motionsyta med spinningcykel, roddmaskin och crosstrainer. Läktaren finner ni en våning upp med en bra vy över hallen.

Adress: Kvarnängsvägen 10  / Nynäshamn. För att spela på någon av våra anläggningar så bokas detta via matchi.se

Utomhusanläggning

Vi har fyra väl underhållna grusbanor med ett stort klubbhus som omfattar möjligheten att sova över.

I klubbhuset finns även tillgång till omklädningsrum, bastu och kök.

Banorna är öppna från början av maj till början av september.

Adress: Vikingavägen 32, 149 40 Nynäshamn

Gym

I tennishallen på kvarnängen har klubben en styrketräningslokal. Lokalen är till förfogande för alla medlemmar över 15 år. Alla som tränar måste vara medlemmar i tennisklubben.

Har du frågor kontakta Thomas Höög 073-7843211

Historia

Nynäshamns tennisklubb bildades den 10 juni 1932 under namnet ”Telegrafverkets verkstads tennisklubb”. Sedan klubben fått hyra mark av Televerket anlades den första tennisbanan 1932 vid Vikingavägen.

1944 ombildades klubben till Nynäshamns tennisklubb och mer mark hyrdes av AB Nynäs Petroleum.

1946 omfattade anläggningen fyra banor som alla har tillkommit genom frivilliga insatser av klubbmedlemmar .

Klubbens 50-årsjubileum 1982 manifesterades med svenska mästerskapet för seniorer. Samma år började byggandet av en tennishall, och under hösten 1983 togs den i bruk.

1987 byggdes ett nytt stort klubbhus vid utebanorna vid Vikingavägen till vilken mark inköptes av kommunen och Nynäshamns Fastighet AB. 1988 inköptes av Teli AB den återstående marken vid Vikingavägen vilket innebar att klubben äger hela anläggningen.

Redan 1932 var mottot för klubben ”Tennis åt alla”. Formellt sade paragraf 1 i stadgarna ”har till uppgift att genom utövande av idrott (tennis) höja intresset för detsamma och utbilda goda idrottsmän, samt verka för god kamratanda”.

När du använder denna webbplats så godkänner du användandet av cookies.