Terje Klausen
Ordförande
Charlotta Lunden
Vice ordförande
Senioransvarig
Lars Broger
Kassör
Stefan Jeppsson
Ledamot
Ban och anläggning
Anders Gurén
Ledamot
Veteranverksamhet
Tomas Höög
Ledamot
Tävling/träning
Emelie Kjällquist
Ledamot
Stefan Sundh
Ledamot
Christer Liljegren
Suppleant
Terje Klausen
Ordförande
Charlotta Lunden
Vice ordförande
Senioransvarig​
Lars Broger
Kassör
Stefan Jeppsson​
Ledamot
Ban och anläggning
Anders Gurén
Ledamot
Veteranverksamhet
Tomas Höög
Ledamot
Tävling/träning
Emelie Kjällquist
Ledamot
Stefan Sundh
Ledamot​
Christer Liljegren
Suppleant